Укр Сафари Тур

Правила использования

Квиток (Договір перевезення)


Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує перевізника здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов'язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення. Умови договору перевезення, наведені у квитку, не повинні суперечити Варшавській конвенції.

 

 Особа не буде мати право на переліт на рейсі, якщо вона:


- не сплатить відповідний тариф за перевезення або не укладе кредитну угоду з перевізником; 
- не пред'явить квиток, який містить польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон або, якщо він відсутній, то пасажирську квитанцію; 
- пред'явить зіпсований квиток або квиток, в який були внесені зміни не перевізником або його уповноваженим агентом; 
- не в змозі підтвердити те, що електронний квиток був належним чином наданий такій особі (у разі оформлення електронного квитка).

 

 Заборона передачі квитка


Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, що зазначена у квитку. 
Перевізник має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.

 

 Термін чинності квитка


Квиток, виданий за нормальним тарифом, буде чинним для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана або якщо не використаний весь квиток з дати його видачі. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених тарифними нормативами перевізника.

 

Продовження терміну чинності квитка


Термін чинності квитка продовжується, якщо перевізник: 
- не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання; 
- відміняє рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання; 
- пропустить узгоджене місце зупинки; 
- не виконуватиме рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку; 
- своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що й попередній рейс; 
- не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування, то у разі згоди пасажира на подальше перевезення термін чинності його квитка повинен бути продовжений на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в сплаченому класі обслуговування. 

Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом терміну чинності квитка у зв'язку із хворобою чи іншими обставинами, перевізник може продовжити термін чинності такого квитка до часу, коли пасажир стане здатним продовжити подорож, або до першого рейсу перевізника, на якому є місце в сплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож була перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою. За вищезазначених обставин перевізник також може продовжити термін чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира. 

При перевезенні, яке здійснюється за допомогою кількох послідовних перевізників і яке не розглядається перевізниками як єдине перевезення, перевізник має право використовувати тарифи, які не передбачають (або забороняють) продовження терміну чинності квитка у зв'язку з хворобою пасажира чи за інших обставин. У разі використання таких тарифів перевізник (його агент) повинен повідомити про це пасажира при бронюванні. 
У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім'ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжений термін чинності квитків, а також збільшений строк мінімального перебування. Продовження термінів чинності квитків має здійснюватися після одержання належного свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.